GEOMA

PASLAUGOS

Veikla: Matininkai, Žemės matavimai, geodezija, Topografija, Sodybos formavimas, Matininkai Kaune, Kadastriniai matavimai, Topo nuotraukos

Geodeziniai (kadastriniai) matavimai

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai.
Žemės sklypų kadastrinis (geodezinis) matavimas ir planų bei matavimo bylų parengimas - tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, kuriuos reikia įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas.

Geodeziniai matavimai reikalingi parduodant, dovanojant ar išnuomojant privačios žemės sklypus ne žemės ūkio veiklai (kitai paskirčiai), taip pat kitais atvejais, jeigu šių matavimų pageidauja žemės savininkas. Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek ir fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą ir ribas, tam kad būtų galima nekliudomai disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

Kadastriniams (geodeziniams) matavimams atlikti reikia pateikti:
1. Žemės sklypo registro pažymėjimą;
2. Preliminarų arba detalų žemės sklypo planą;
3. Statinių, esančių sklype, registro pažymėjimą (jeigu yra). 

Topografinis planas (topografinės nuotraukos)

Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Topografiniai planai sudaromi atliekant topografines nuotraukas ir rengiami prieš pradedant planavimo (detalaus, specialaus) arba projektavimo (statinių, pastatų, komunikacijų) darbus. Planavimo ir projektavimo darbai atliekami ant topografinio plano pagrindo.

Topografiniame plane vaizduojami esami vietovės objektai, situacija, kontūrai, reljefas ir požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai. Pagal nustatytą tvarką topografinis planas galioja vienerius metus, vėliau jis atnaujinamas. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.Topografiniai planai sudaromi analoginėje ir/arba skaitmeninėje formoje. 

Žemės ūkio paskirties žemės padalijimas (ar) sujungimas

Ši paslauga reglamentuoja žemės sklypų ribų formavimą projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą. Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė. Šiai paslaugai atlikti reikia pateikti turimo žemės sklypo plano kopiją, pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą, apskrities viršininko leidimą ir rajono savivaldybės išduotas projekto rengimo sąlygas.

Ūkininko sodybos formavimas

Nors nemažai savivaldybių yra pasitvirtinusios bendruosius planus, kurių pagrindu galima keisti žemės paskirtį, tačiau praktika parodė, jog specialaus ir detalaus planų rengimas yra labai brangus ir dažnai tik besikooperuojantiems sklypų masyvams tinkantis sprendimas. Statyba žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties yra galima, jei statoma ūkininko sodyba ant ne mažesnio kaip 0,5 ha žemės sklypo.

Todėl mes siūlome Jums rinktis paprastesnį ir greitesnį būdą, kuris yra ne ką prastesnis sprendimas. Tai - ūkininko sodybos formavimas. Ūkininko sodybos statyba galima tik tada, kuomet yra užsakomas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Vykdant kaimo plėtrą atliekamas ūkininko sodybos projektavimas, ūkininko sodybos formavimas ir ūkininko sodybos vietos parinkimas. Suderinus projektą su reikalingomis institucijomis, jau galimas ūkininko sodybos įkūrimas ir, gavus statybos leidimą, ūkininko sodybos statymas.

Ūkininko sodybos formavimo projektui (kaimo plėtros žemėtvarkos projektui) atlikti reikia pateikti šiuos dokumentus:

Žemės sklypo registro pažymėjimą.
Žemės sklypo planą (preliminarių arba geodezinių matavimų).
Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą. Geriausia, kad ūkininko ūkis būtų registruotas būtent tame sklype, kuriame Jūs norite suformuoti sodybą.
Savivaldybės, kurioje yra Jūsų sklypas, teritorijų planavimo skyriaus išduotas planavimo sąlygas ir planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.
Jeigu Jūsų sklypas yra draustinyje papildomai pateikiate Aplinkos apsaugos ministerijos Jūsų apskrities regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygas.
Topografinę sklypo nuotrauką (toponuotrauką) atliktą ne seniau nei prieš 1 metus. Jei jos neturite, mes ją atliekame prieš formuodami ūkininko sodybą. 

 

Detalieji planai

Teritorijoms, kuriose pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius ar specialiuosius planus numatyta plėtoti gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo, pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų statybą;

Kai yra formuojami žemės sklypai naujų statinių statybai ar kitai ne žemės ir miškų veiklai plėtoti;

Kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti;

Kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas. Kiti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai, jei jie nepažeidžia įstatymų ar kitų teisės aktų ir juos nustačiusi institucija raštu pritaria, gali būti tikslinami statybos techninio projekto rengimo metu;

Kai žemės sklypai padalijami, atidalijami (išskyrus, kai pagal įstatymus privačios žemės sklypus dalinti dalimis neleidžiama) ar sujungiami;

Kai keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos ir plotas;

Kai žemės sklypai formuojami prie naudojamų statinių. 

Išpildomosios nuotraukos

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos. Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas. 

Matininkai

Kvalifikuoti inžinieriai, turintys matininkų pažymėjimus, puikiai atlieka Jūsų užsakytas žemės sklypų matavimų ar projektavimo paslaugas. Matuojame  esamus žemės sklypus, formuojame naujus sklypus padalindami, sujungdami Jūsų turimus žemės sklypus detaliaisiais planais arba žemės pertvarkymo projektais. Architektai profesionaliai gali pakonsultuoti, nuo ko pradėti vienus ar kitus darbus, susijusius su žemės matavimais, detaliųjų planų, žemės pertvarkymo projektų ar ūkininko sodybų formavimo projektų rengimu.

Jei turite žemės sklypą ir Jums kyla klausimų- prašome mums skambinti ar užsukti pas mus į biurą- pasistengsime Jums padėti ir atsakyti į visus rūpimus klausimus

Žemės sklypų ribų nužymėjimai

Žemės sklypų ribų nužymėjimai vykdomi tada, kai jau turite parengtą žemės sklypo ribų planą seniau. Matininkas, atvykęs į Jūsų žemės sklypą pagal duotas koordinates parodo sklypo ribų posūkio taškus, kur sklypo savininkas juos pažymi (įkala kuolus). Galime nužymėti vietas pamatams, tvorai ar panašiai  statytbai.

Institucijos

 • LR Žemės Ūkio Ministerija
 • LR Ūkio Ministerija
 • LR Savivaldybės
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kauno rajono savivaldybė
 • Kaišiadorių savivaldybė

Nuorodos

 • Delfi.lt
 • Balsas.lt
 • Alfa.lt
 • 15 min.
 • Kauno diena
 • Valstietis

Užsakovai

 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kauno rajono savivaldybė
 • Lietuvos dujos
 • Kauno vandenys
 • Lietuvos geležinkeliai
 • Lexus